Головна

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ !

На виконання вимог Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018р., Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ» ((ідентифікаційний 44025024), що є виробником, транспортувальником і постачальником теплової енергії, згідно з ліцензіями, виданими розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 1232 від 03.06.2021 р.,  повідомляє про намір щодо встановлення тарифів (шляхом перегляду) на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ та інших організацій.

Необхідність встановлення тарифів у сфері теплопостачання викликана наміром ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та діяльність з постачання гарячої води.

Зі структурою тарифів на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води Ви можете ознайомитися нижче.

Загальний розмір планованого тарифу на теплову енергію/послугу з постачання теплової енергії,  поданого до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, становить:

  • 1828,92 грн./Гкал з ПДВ (для потреб населення);
  • 6349,88  грн./Гкал з ПДВ (для потреб інших споживачів).

 

Загальний розмір планованого тарифу на послугу з постачання гарячої води,  поданого до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, становить:

  • 104,09 грн./куб.м з ПДВ (для потреб населення);
  • 312,43 грн./куб.м з ПДВ (для потреб інших споживачів). 

 

ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ» виконано розрахунок тарифів відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01 червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та направлено до органу місцевого самоврядування – Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заяву з розрахунковими матеріалами для встановлення тарифів.

Метою перегляду та встановлення тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг для належного функціонування житлового комплексу.

Тарифи сформовані відповідно до річних планів, економічно обґрунтованих витрат, з урахуванням ставок податків та зборів, фактичних цін і тарифів на матеріальні, паливно-енергетичні ресурси та послуги.

В умовах постійного зростання складових тарифів – мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, зміни ціни газу та електричної енергії,  виникає необхідність перегляду тарифів відповідно до фактичних витрат з виробництва та надання послуг.

Ціна природного газу згідно Постанови кабінету міністрів України від 19 липня 2022 року №812 «Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам»  

В результаті перегляду тарифів передбачається вирішення проблеми безперебійного та якісного надання послуг теплопостачання для населення, та інших споживачів житлового комплексу «Парк Авеню».

Встановлення запропонованих тарифів надає змогу:

  1.   забезпечити належну якість та своєчасність надання послуг;
  2.   своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам Товариства;
  3. своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з відповідними організаціями за виконані роботи та надані послуги.

Зауваження та пропозиції приймаються з 16.09.2022 по 23.09.2022 р. включно (від 7 до 14 календарних днів за рішенням виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. (044) 200-29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

 

 

Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення»

 (заповнюється окремо для кожної категорії споживачів)

№ 

Найменування показників

Діючі тарифи, встановлені розпорядженням  №417   від 18.02.2022

Планові тарифи (населення)

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Планована виробнича собівартість, у т. ч.:

1264,54

1315,99

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

1008,86

1062,50

1.1.1

На придбання палива

864,77

864,77

1.1.2

На оплату послуги з транспортування природного газу

19,10

19,10

1.1.3

На оплату послуги з розподілу природного газу

22,68

23,42

1.1.4

На придбання електроенергії для технологічних потреб

99,79

152,19

1.1.5

На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення

2,40

2,90

1.1.6

На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання

 

1.1.7

На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ

 

1.1.8

На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії

 

1.1.9

На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання

 

1.1.10

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,12

0,12

1.2

Прямі витрати на оплату праці

116,15

100,83

1.3

Інші прямі витрати, у т. ч.:

136,34

146,76

1.3.1

Відрахування на соціальні заходи

25,55

22,18

1.3.2

Амортизація

0,00

0,00

1.3.3

На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.:

31,00

35,33

1.3.3.1

Понаднормативні втрати

 

1.3.4

Інші прямі витрати

79,79

89,25

1.4

Загальновиробничі витрати, у т. ч.:

3,19

5,90

1.4.1

На оплату праці

0,00

0,00

1.4.2

Відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

1.4.3

Інші витрати

3,19

5,90

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

113,29

137,22

2.1

На оплату праці

90,24

108,81

2.2

Відрахування на соціальні заходи

19,85

23,94

2.3

Інші витрати

3,19

4,48

3

Витрати на збут, у т. ч.:

 

3.1

На оплату праці

 

3.2

Відрахування на соціальні заходи

 

3.3

Інші витрати

 

4

Інші операційні витрати

 

5

Фінансові витрати

 

6

Повна собівартість

1377,83

1453,21

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

8

Перерахування витрат

0,00

0,00

9

Планований прибуток, у т.ч.:

67,21

70,89

9.1

Податок на прибуток

12,10

12,76

9.2

Резервний капітал та дивіденди

0,00

9.3

На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова)

0,00

9.4

На забезпечення обігових коштів

55,11

58,13

9.5

Інше використання прибутку

0,00

10

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ

1445,04

1524,10

11

Податок на додану вартість

289,01

304,82

12

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ

1734,04

 1828,92

Необхідність встановлення тарифів (шляхом перегляду) викликана наміром ТОВ «КОМФОТНА-ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність  з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 16.09.2022 р. по 23.09.2022 р. (від 7 до 14 календарних днів за рішенням виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. (044) 200-29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.


Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «інші споживачі»

 (заповнюється окремо для кожної категорії споживачів)

№ 

Найменування показників

Діючі тарифи, встановлені розпорядженням  №417   від 18.02.2022

Планові тарифи (інші споживачі)

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Планована виробнича собівартість, у т. ч.:

3286,60

4908,23

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

3030,91

4664,42

1.1.1

На придбання палива

2886,83

4466,70

1.1.2

На оплату послуги з транспортування природного газу

19,10

19,10

1.1.3

На оплату послуги з розподілу природного газу

22,68

23,42

1.1.4

На придбання електроенергії для технологічних потреб

99,79

152,19

1.1.5

На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення

2,40

2,90

1.1.6

На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання

 

1.1.7

На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ

 

1.1.8

На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії

 

1.1.9

На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання

 

1.1.10

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,12

0,12

1.2

Прямі витрати на оплату праці

116,15

100,83

1.3

Інші прямі витрати, у т. ч.:

136,34

137,08

1.3.1

Відрахування на соціальні заходи

25,55

22,18

1.3.2

Амортизація

0,00

0,00

1.3.3

На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.:

31,00

35,33

1.3.3.1

Понаднормативні втрати

 

1.3.4

Інші прямі витрати

79,79

79,57

1.4

Загальновиробничі витрати, у т. ч.:

3,19

5,90

1.4.1

На оплату праці

0,00

0,00

1.4.2

Відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

1.4.3

Інші витрати

3,19

5,90

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

113,29

137,22

2.1

На оплату праці

90,24

108,81

2.2

Відрахування на соціальні заходи

19,85

23,94

2.3

Інші витрати

3,19

4,48

3

Витрати на збут, у т. ч.:

 

3.1

На оплату праці

 

3.2

Відрахування на соціальні заходи

 

3.3

Інші витрати

 

4

Інші операційні витрати

 

5

Фінансові витрати

 

6

Повна собівартість

3399,89

5045,45

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

8

Перерахування витрат

0,00

0,00

9

Планований прибуток, у т.ч.:

165,85

246,12

9.1

Податок на прибуток

29,85

44,30

9.2

Резервний капітал та дивіденди

0,00

9.3

На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова)

0,00

9.4

На забезпечення обігових коштів

136,00

201,82

9.5

Інше використання прибутку

0,00

10

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ

3565,74

5291,57

11

Податок на додану вартість

713,15

1058,31

12

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ

4278,88

 6349,88

 

Необхідність встановлення тарифів (шляхом перегляду) викликана наміром ТОВ «КОМФОТНА-ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність  з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 16.09.2022 р. по 23.09.2022 р (від 7 до 14 календарних днів за рішенням виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. (044) 200-29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.


Структура одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою індивідуального теплового пункту, окремо для кожного багатоквартирного будинку, для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення»

Найменування показників

Діючі тарифи, встановлені розпорядженням  №417 від 18.02.2022

Планові тарифи (населення)

грн/м³

грн/м³

1

                                              2

                  3

           4

1

Планована виробнича собівартість, у тому числі:

77,71

83,51

1.1

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

77,71

83,51

1.1.1

На придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої води

62,87

66,31

1.1.2

На питну воду для надання послуг з постачання гарячої води

11,12

13,47

1.1.3

Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного опалення та/або індивідуальних теплових пунктів (витрат, які пов’язані із забезпеченням надання послуги з централізованого постачання гарячої води та які не включено до тарифів на постачання теплової енергії)

3,72

3,72

1.2

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

 

1.2.1

На оплату праці

 

1.2.2

Відрахування на соціальні заходи

 

1.2.3

Інші витрати

 

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

 

2.1

На оплату праці

 

2.2

Відрахування на соціальні заходи

 

2.3

Інші витрати

 

3

Повна планована собівартість послуг

77,71

83,51

4

Перерахування витрат

 

5

Планований прибуток, усього, зокрема:

3,07

3,23

5.1

Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

2,51

2,65

5.2

Податок на прибуток

0,55

0,58

6

Тарифи на послуги з постачання гарячої води, без ПДВ

80,78

86,74

7

Податок на додану вартість

16,16

17,35

8

Тарифи на послуги з постачання гарячої води, з ПДВ

96,92

104,09

Необхідність встановлення тарифів (шляхом перегляду) викликана наміром ТОВ «КОМФОТНА-ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність з постачання гарячої води.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 16.09.2022 р. по 23.09.2022 р (від 7 до 14 календарних днів за рішенням виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. (044) 200-29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.


Структура одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою індивідуального теплового пункту, окремо для кожного багатоквартирного будинку, для здійснення розрахунків зі споживачами категорії ««інші споживачі»»

Найменування показників

Діючі тарифи, встановлені розпорядженням  №417   від 18.02.2022

Планові тарифи (інші споживачі)

грн/м³

грн/м³

1

2

3

4

1

Планована виробнича собівартість, у тому числі:

171,08

249,05

1.1

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

171,08

249,05

1.1.1

На придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої води

156,24

231,86

1.1.2

На питну воду для надання послуг з постачання гарячої води

11,12

13,47

1.1.3

Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного опалення та/або індивідуальних теплових пунктів (витрат, які пов’язані із забезпеченням надання послуги з централізованого постачання гарячої води та які не включено до тарифів на постачання теплової енергії)

3,72

3,72

1.2

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

 

1.2.1

На оплату праці

 

1.2.2

Відрахування на соціальні заходи

 

1.2.3

Інші витрати

 

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

 

2.1

На оплату праці

 

2.2

Відрахування на соціальні заходи

 

2.3

Інші витрати

 

3

Повна планована собівартість послуг

171,08

249,05

4

Перерахування витрат

 

5

Планований прибуток, усього, зокрема:

7,62

11,31

5.1

Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

6,25

9,27

5.2

Податок на прибуток

1,37

2,04

6

Тарифи на послуги з постачання гарячої води, без ПДВ

178,70

260,36

7

Податок на додану вартість

35,74

52,07

8

Тарифи на послуги з постачання гарячої води, з ПДВ

214,43

312,43

Необхідність встановлення тарифів (шляхом перегляду) викликана наміром ТОВ «КОМФОТНА-ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність з постачання гарячої води.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 16.09.2022 р. по 23.09.2022 р (від 7 до 14 календарних днів за рішенням виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. (044) 200-29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.